Det gäller att hänga med.

Vi lever och verkar i ett medielandskap där den rörliga bilden tar allt större plats. Det som förr var tunga produktioner för särskild visning är idag snabba ryck för riktad exponering. Det som förr var några få förunnade är idag var mans egendom. Det som förr visades en viss tid, på en viss plats, på ett visst sätt kan idag visas när som helst, hur som helst, var som helst.

Så det gäller att hänga med. Inte bara i den tekniska utvecklingen utan också strategiskt. Den rörliga bilden har numera helt enkelt en annan plats i företags och organisationers kommunikation med sina medarbetare, kunder och intressenter.

Välkommen till Freberg Production!